ارتباط باما

آدرس دفتر مرکزی: تبریز-خیابان امام-پاساژ سهند-طبقه دوم-واحد ۱۱

۰۴۱-۳۵۵۷۱۰۷۲

۰۹۱۴۰۰۰۰۰۱۲

۰۹۱۴۰۰۰۰۰۱۶