ارتباط باما

دفتر مرکزی: تبریز-میدان ساعت-پاساژ سهند-طبقه۲-واحد۱۱

۰۴۱-۳۵۵۴۲۰۰۲

۰۹۱۴۰۰۰۰۰۱۲

۰۹۱۴۰۰۰۰۰۱۶