ارتباط باما

دفتر مرکزی: تبریز-میدان ساعت-پاساژ سهند-طبقه۲-واحد۱۱

مرکز پشتیبانی مشتریان ۹۱۳۱۲۰۳۰-۰۲۱

۰۹۱۴۰۰۰۰۰۱۲

۰۹۱۴۰۰۰۰۰۱۶